18.06.2018

Symulator jazdy samochodem

NOWY KURS ROZPOCZYNAMY 18.06.2018 O GODZ. 18.00 Zapraszamy
Jako jedyny OÅ›rodek Nauki Jazdy w powiecie Kartuskim udostÄ™pniamy Naszym Kursantom najnowoczeÅ›niejsze narzÄ™dzie 
edukacyjne jakim jest:
 
PROFESJONALNY SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM
 
dziÄ™ki któremu Twój stres i obawy zwiÄ…zane z pierwszymi chwilami za kierownicÄ… zniknÄ… bez Å›ladu, a Ty bÄ™dziesz ćwiczyÅ‚/a 
ile zechcesz !!!! 
 
 
Symulatory sÄ… wykorzystywane do szkolenia osób, które dziÄ™ki nim mogÄ… bezstresowo opanować obsÅ‚ugÄ™ wszystkich mechanizmów niezbÄ™dnych do prowadzenia samochodu. 
NauczÄ… CiÄ™, a jeszcze wiÄ™cej wyrobiÄ… w Twoich zachowaniach nawyki niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego operowania dźwigniÄ… zmiany biegów, pedaÅ‚ami hamulca, sprzÄ™gÅ‚a oraz przyÅ›pieszenia. 
ZdobÄ™dziesz prawidÅ‚owe nawyki posÅ‚ugiwania siÄ™ koÅ‚em kierownicy co spowoduje prawidÅ‚owe prowadzenie pojazdu po prostej, swoim pasem ruchu jak i w czasie pokonywania zakrÄ™tów.
Korzystając z symulatora podczas nauki jazdy dowiesz się krok po kroku jak bezpiecznie prowadzić pojazd nie uczestnicząc jeszcze w rzeczywistym ruchu drogowym.
 
 
CO ZAPEWNI CI SZKOLENIE NA SYMULATORZE?
 
Umiejętności manualne:
  • umiejÄ™tność prawidÅ‚owej obsÅ‚ugi mechanizmów sterowania pojazdem (zmiana biegów, hamowanie, przyÅ›pieszanie, ruszanie)
  • nauczysz siÄ™ cofać (na lusterka)
  • utrwalisz dobre nawyki zwiÄ…zane z prowadzeniem pojazdu
  • wytrenujesz refleks przydatny na drodze
Komfort psychiczny:
  • umiejÄ™tność kontrolowania wÅ‚asnych myÅ›li i emocji w bezpiecznym otoczeniu
  • nauczysz siÄ™ rozpoznawać skrzyżowania i stosować wÅ‚aÅ›ciwe zasady pierwszeÅ„stwa przejazdu
  • nauczysz siÄ™ podejmowania wÅ‚aÅ›ciwych decyzji
  • brak stresu wynikajÄ…cego z poruszania siÄ™ samochodem w ruchu drogowym
  • nauczysz siÄ™ tzw. "myÅ›lenia za kierownicÄ…" i prawidÅ‚owej oceny sytuacji
  • oszczÄ™dzasz swoje pieniÄ…dze, ponieważ nie tracisz swoich jazd samochodem na opanowanie podstawowych czynnoÅ›ci - godziny spÄ™dzone na symulatorze nie sÄ… odliczane z zajęć praktycznych - dalej masz ich 30
Po tym szkoleniu pewniej bÄ™dziesz podchodziÅ‚ do jazdy samochodem, bez niepotrzebnego stresu, co uÅ‚atwia tok szkolenia. KorzystajÄ…c z naszego programu nauczania bÄ™dziesz wiedzieć, kiedy zmieniać biegi, jak używać odpowiednich pedaÅ‚ów oraz jak krÄ™cić koÅ‚em kierownicy aby bezpiecznie pokonywać zakrÄ™ty.
 
Nauczymy CiÄ™ wykonywania podstawowych manewrów z egzaminu paÅ„stwowego (parkowanie, zawracanie, cofanie itp.) bez obawy, że uszkodzisz przy tym inne pojazdy.
 
 
PAMIĘTAJ!
 
Na bezpieczeÅ„stwo w ruchu drogowym ma wpÅ‚yw wiele czynników, zÅ‚y stan dróg, zÅ‚e oznakowanie ale także umiejÄ™tnoÅ›ci w prowadzeniu samochodu, czy w koÅ„cu sama znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 
Bardzo ważny jest też stan emocjonalny kierowcy. 
Zachowanie przytomnoÅ›ci i opanowania nawet w sytuacjach nieoczekiwanych. 
Dotyczy to szczególnie osób rozpoczynajÄ…cych szkolenie praktyczne.
 
Jeżeli chcesz uczestniczyć w takich szkoleniach to zapraszamy na kurs.
Nie trać pieniędzy i zacznij szkolenie praktyczne z prowadzenia samochodu na drodze z wyższego pułapu!
 
Myślisz o zrobieniu prawa jazdy, ale masz obawy czy dasz sobie radę?
 
Sprawdź się w warunkach bezpiecznych, czy jesteś w stanie opanować czynności związane z prowadzeniem samochodu zanim zapiszesz się na kurs.
 
Copyright © by OSK LKD www.osk-lkd.pl Kinga i Daniel Lewna, Wszystkie prawa zastrzeżone 2018